Partner Rankingu

Znak jakości szkoły 2019

Szkoły z czołówki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw są dumne z sukcesu w naszym Rankingu. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowch i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

To z inspiracji dyrektorów szkół i nauczycieli wprowadziliśmy dla najlepszych polskich liceów i techników specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne – potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy. Warto pochwalić się sukcesami na szkolnej stronie internetowej, na którą zaglądają przecież kandydaci i ich rodzice.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy następujące szkoły mają prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości:


TYTUŁ "ZŁOTEJ SZKOŁY 2019"

przysługuje liceom, które zajęły miejsca 1-200

TYTUŁ "SREBRNEJ SZKOŁY 2019"

przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500

TYTUŁ "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

przysługuje liceom, które zajęły miejsca 501-1000


Wyróżnienia te mogą być nieodpłatnie umieszczone przez cały 2019 rok na oficjalnych stronach internetowych wyróżnionych szkół. Aby otrzymać elektroniczną wersję tarczy, Dyrektor Szkoły powinien wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na stronie: www.perspektywy.pl/znakjakosci

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga: powyższe informacje są obowiązkowe!

Fundatorzy nagród